Basistechnieken Veld

Basistechnieken Zaal

Coaching Veld & Zaal

Basistechniek 1: De slag

Basistechniek 2: De flats

Basistechniek 3: De schuifslag

Basistechniek 4: De push

Basistechniek 5: Drijven met de forehand

Basistechniek 6: De indian dribble.

Basistechniek 7: De forehand reverse